Επικοινωνία

 

Σχολική Ε. Π. Εκπ/σης 6ης Δημοτικής Κοινότητας
Θήρας 31
112 52 Αθήνα

 

Τηλέφωνο: 2108216247

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panagiotopoulos.67@gmail.com