ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σε συνάντηση – ενημέρωση

 

    Σας καλούμε σε συνάντηση την Πέμπτη  12  Nοεμβρίου 2014 και ώρα 17.30΄ στο 150ό  Δημοτικό Σχολείο  Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για οικονομικά θέματα. Επίσης παρακαλείστε, όπως ετοιμάσετε σχετικό έγγραφο, όπου θα αναφέρεστε σε τυχόν τεχνικές παρεμβάσεις που κατά τη γνώμη σας  είναι τελείως απαραίτητες στο σχολικό σας συγκρότημα, όπως και τυχόν άλλα προβλήματα που χρήζουν παρέμβασης.

    Την ίδια ημέρα θα προσκομιστούν και τα παραστατικά
Οκτωβρίου 2014
, μέσω της συνήθους διαδικασίας. 

    Η παρουσία όλων σας κρίνεται  απαραίτητη.

 

Θέμα:  Υποβολή παραστατικών  Δεκεμβρίου 2012  & Απολογισμού 2012

 

    Σας γνωρίζουμε, ότι η υποβολή των παραστατικών μηνός  Δεκεμβρίου 2012  και απολογισμού 2012 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21.01.2013 και ώρες 15.00΄- 18.00΄ & την Τρίτη 22.01.2013 και ώρες 10.00΄-14.00΄.

    Υπενθυμίζουμε ως προς τα παραστατικά Δεκεμβρίου, ότι θα ακολουθηθεί η  συνήθης διαδικασία (απόδοση κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ και φόρου προμηθευτών, φωτοτυπίες παραστατικών). Πριν την υποβολή των παραστατικών να αποσταλούν   ηλεκτρονικά  στο e-mail της Σχολικής Επιτροπής: 6hdimkoin@gmail.com ο Πίνακας απόδοσης κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και ο μηνιαίος  Πίνακας Εσόδων – Εξόδων.

    Σε ό,τι αφορά τον απολογισμό του 2012 θα υποβληθούν:

1. Τα πρωτότυπα τιμολόγια οικονομικού έτους 2012.

2. Τα στελέχη των τριπλοτύπων είσπραξης και πληρωμών. (Προηγουμένως, να ελέγξετε, αν έχουν κοπεί όλα τα τριπλότυπα είσπραξης. Επίσης κόβουμε τριπλότυπο, αν δεν το έχουμε κάνει, για τυχόν τόκους (μετά τη φορολόγησή τους), που φαίνονται ως κατάθεση το 2012. Οι τόκοι αυτοί  εγγράφονται στον πίνακα εσόδων του απολογισμού. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα καταστεί ο προϋπολογισμός μας ισοσκελισμένος.   

3.   Φωτοτυπίες βιβλιαρίου  Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

4.  Συνοπτικός πίνακας ετήσιου απολογισμού, ο οποίος θα αποσταλεί και ηλεκτρονικά στο  e-mail της Σχολικής Επιτροπής:                                                                                   

 

                                                                                                     Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                                ΛΟΓΙΑΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θέμα:  Συμμετοχή  σε απεργία

 

    Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε εγγράφως αν συμμετείχαν στην απεργία της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 εργαζόμενοι/μενες  με σύμβαση έργου (όσων δηλ.μισθοδοτούνται από τη Σχολική Επιτροπή)  στην καθαριότητα των Σχολείων, προκειμένου να προβούμε στις οριζόμενες από τη νομοθεσία περικοπές.

    Η αποστολή των εγγράφων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο e-mail  της Σχολικής Επιτροπής:  6hdimkoin.@gmail.com ή σε περίπτωση αδυναμίας στο FAX:  210 – 8675226 και  μόνο στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος συμμετέχει στην απεργία. Η  διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που εργαζόμενος συμμετέχει σε απεργία.

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρες 15.00΄- 17.00΄ θα πραγματοποιηθεί πληρωμή σχολικών τροχονόμων α΄ τριμήνου 2012 στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής στο 150ό Δημοτικό Σχολείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έναρξη αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα
«Διακοπές στο Σχολείο»
Αγαπητοί γονείς,
Η ΕΛΙΞ με την υποστήριξη  του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», προσφέρει δωρεάν "Διακοπές στο
Σχολείο" τον Ιούλιο και Αύγουστο υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Αίτηση συμμετοχής, Ανακοίνωση Δήμου, Δελτίο Τύπου.

 

Θέμα:  Έκδοση  Τριπλοτύπων Είσπραξης  2011.

 

    Παρακαλούμε, όπως εκδώσετε άμεσα Τριπλότυπα  Είσπραξης  λειτουργικών εξόδων β΄ εξαμήνου 2011 (ένα /ανά επιχορήγηση / 1η Νοέμβριος 2011,  2η Δεκέμβριος  2011).

    Στη Σχολική Επιτροπή θα παραδοθούν τα δύο φύλα (λευκό και ροζ) μαζί με τα δύο μπλοκ (Είσπραξης & Πληρωμών χρήσης 2011) τη Δευτέρα 21.05.2012, στο Γραφείο της Επιτροπής (150ό Δημ. Σχολείο) και ώρες 10.00΄- 13.00΄ & 16.00΄ - 18.00΄.

    Όσες από τις Σχολικές Κοινότητες δεν έχουν παραλάβει Τριπλότυπα Είσπραξης & Πληρωμών οικονομικού έτους 2012, να ζητήσουν  νέα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε.

 

ΛΟΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θέμα:  Οικονομικές  υποχρεώσεις Σχολικών Κοινοτήτων.

 

    Προκειμένου  η Σχολική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίαση της να διαμορφώσει άποψη  για δαπάνες  που έχουν πραγματοποιηθεί και παραμένουν ανεξόφλητες, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για το ύψος των δαπανών αυτών (αναλυτικά),  καθώς και το ταμειακό σας υπόλοιπο μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω υποχρεώσεών σας.

    Σημειώνουμε, ότι η ενημέρωση αυτή αφορά δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και την Παρασκευή 11.05.2012 και όχι τυχόν μελλοντικές.

        Η αποστολή  να  πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 16  Μαΐου 2012, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: mail@45dim-athin.att.sch.gr είτε με τηλεομοιοτυπία στο 210- 8675226.

Όλο το αρχείο κομπλέ ΕΔΩ