Ενημέρωση για την υλοποίηση προγραμμάτων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες

2013-03-21 16:23

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την υλοποίηση προγραμμάτων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες  «Απ’ το α στο Ω» - Δράση 1.3α/2011, του Ετήσιου Προγράμματος 2011, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, του Υπουργείου Εσωτερικών.