Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων σε προαύλια Δημοτικών Σχολείων

2013-03-21 16:39

Στις εγκυκλίους αναρτήθηκε έγγραφο του Δήμου που αφορά το παραπάνω θέμα.