Πρόσκληση σε συνάντηση

2013-02-05 21:57

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σε συνάντηση – ενημέρωση

 

    Σας καλούμε σε συνάντηση την Πέμπτη  14  Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 17.00΄ στο 150ό  Δημοτικό Σχολείο  Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για οικονομικά θέματα. Επίσης παρακαλείστε, όπως ετοιμάσετε σχετικό έγγραφο, όπου θα αναφέρεστε σε τυχόν τεχνικές παρεμβάσεις που κατά τη γνώμη σας  είναι τελείως απαραίτητες στο σχολικό σας συγκρότημα, όπως και τυχόν άλλα προβλήματα που χρήζουν παρέμβασης.

    Την ίδια ημέρα θα προσκομιστούν και τα παραστατικά Ιανουαρίου 2013, μέσω της συνήθους διαδικασίας. 

    Η παρουσία όλων σας κρίνεται  απαραίτητη.