ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 1%,4%,8%

Έντυπο απόδοσης φόρου 4% κλπ πίνακας επιχειρήσεων. Προσοχή κατά τη συμπλήρωση των πινάκων δεν δίνουμε νουμεράκια εκεί όπου υπάρχουν μηδενικά.