ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ

Βιβλίο Εσόδων Εξόδων συνολικά υπολογίζει όλους τους μήνες τα έσοδα και τα έξοδα και δίνει εικόνα στον Πρόεδρο.