ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΤΠΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝ. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΓ' ΕΦΟΡΙΑ

Συνολική Κατάσταση για απόδοση ΜΤΠΥ στη ΙΓ Εφορία. Προσοχή! Υπολογίζει από μόνη της