ΜΗΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ